zabrze

  • Kościół jak fabryka

    Kościół jak fabryka

    Architektura nowoczesna, oparta na kulcie postępu wydaje się być niezdolną do tworzenia świątyń, gdzie tak ważne są aspekty niematerialne. Jednak w <strong><a href="http://bryla.gazetadom.pl/bryla/0,85304.html?tag=zabrze" title="Zabrze">Zabrzu</a></strong> w latach 30. powstał <strong>kościół św. Józefa</strong>, które tchnie nieznaną nigdy wcześniej metafizyką

  • Studenci architektury projektują dla Zabrza

    Studenci architektury projektują dla Zabrza

    Zabrze nie doczekało się jeszcze historycznego, centralnego placu. Miejscy urzędnicy postanowili zaadaptować na ten cel skwer obok centrum handlowego Platan i ogłosili <a href="http://www.bryla.pl/bryla/0,85304.html?tag=konkurs"><strong>konkurs</strong></a> dla <strong>studentów architektury</strong> Politechniki Śląskiej na projekty ożywienia tego miejsca.

Najnowsze artykuły