Co się stało z drzewem [Porada eksperta]

Wojciech Słomka

Wiosną mój oczar nie wypuścił liści i zaczął schnąć. Kiedy mąż odciął górne gałęzie, drzewo upadło. Z jakiego powodu? Tamara StelmaszykPaństwa drzewo zostało zaatakowane przez kompleks fitopatologicznych grzybów, które wnikając kolejno po sobie, wyniszczyły roślinę. Pierwszym sprawcą siejącym spustoszenie był grzyb Chalara. Atakuje on krzewy w wieku 4-5 lat i drzewa co najmniej 15-20-letnie. Zainfekowane rośliny początkowo są osłabione, a czasem Chalara rozwija się bezobjawowo. Jeżeli w glebie znajdują się także inne grzyby chorobotwórcze, to łatwo wnikają w uszkodzone tkanki i niszczą je. Po kilku latach drzewo zamiera. Często choroba przenosi się na inne okazy. Podstawowa metoda ograniczania działalności tych grzybów to regularne grabienie ogrodu i palenie części zgrabionych w czasie sezonu wegetacyjnego oraz jesienią. Ogród profilaktycznie trzeba opryskać preparatem Topsin M 500 SC, a następnie Gwarant 500 SC. Opryskujemy dwukrotnie każdym z wymienionych środków co 14-21 dni, naprzemiennie.

Zanim oczar obumarł, kwitł co roku na przedwiośniu.

Oczar zniszczony przez grzyby .

Skomentuj:

Co się stało z drzewem [Porada eksperta]