Formalności związane z budową domu, przepisy i prawo budowlane