Fundamenty krok po kroku

Tekst Cezary Jankowski
15.02.2008 , aktualizacja: 17.10.2012 14:59
A A A Drukuj
Dopiero na odpowiednio zaizolowanych fundamentach można murować ściany nadziemia

Dopiero na odpowiednio zaizolowanych fundamentach można murować ściany nadziemia (Fot. Rafał Polak-Kruchta)

Najpewniejszym materiałem na fundamenty jest beton z wytwórni ułożony w deskowaniu, zagęszczony i pielęgnowany. Najczęściej jednak fundament muruje się z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.
W każdym projekcie określa się sposób posadowienia budynku - przystosowany do obciążeń, jakie budynek będzie przekazywać na fundament oraz do nośności gruntu, którą w projektach powtarzalnych (tych drukowanych w katalogach) zakłada się na przeciętnym poziomie. Rzeczywiste warunki gruntowe na działce mogą odbiegać od przyjętych w projekcie i jeśli są od nich znacznie gorsze, konieczne jest przystosowanie do nich fundamentowania budynku. Takiego przeprojektowania fundamentów wymagają domy stawiane na gruntach nasypowych, torfowiskach, starych wysypiskach śmieci, a także na gruntach niepewnych, których nie przebadano geotechnicznie.

Uwaga! Głębokość, na jakiej powinien znaleźć się spód fundamentu, zależy od głębokości przemarzania gruntu i wynosi 0,8-1,4 m, zależnie od regionu Polski. Tylko lekkie budynki na gruntach niewysadzinowych (głównie piaskach) można posadawiać płycej - na głębokości 50-60 cm.

Najbardziej typowy fundament budynku jednorodzinnego składa się z dwóch części - ławy fundamentowej i ścian fundamentowych, które w domach podpiwniczonych są jednocześnie ścianami piwnic.

Podstawa domu - ławy...

Ławy fundamentowe, czyli poszerzenia u spodu ścian fundamentowych, umożliwiają rozłożenie obciążenia pochodzącego od budynku na większą powierzchnię, a więc zmniejszają jednostkowy nacisk ścian na grunt. Ich szerokość i wysokość wynikają z obliczeń konstrukcyjnych i nie mogą być dowolnie zmieniane.

Najbardziej popularne są ławy betonowe, wylewane bezpośrednio w gruncie. Aby były bardziej odporne na nierównomierne osiadanie gruntu, zbroi się je podłużnie - standardowo czterema prętami o średnicy 12 mm.

Jeśli nośność gruntu jest niedostateczna, a obciążenia są tak duże, że budowa ławy betonowej wymagałaby użycia dużej ilości betonu, stosuje się ławy żelbetowe, to znaczy zbrojone poprzecznie.

W szczególnie niekorzystnych warunkach gruntowych ściany fundamentowe zamiast na ławach opiera się na żelbetowej płycie, ruszcie lub stopach, sięgających do nośnej warstwy gruntu.

Pod lekkimi budynkami o konstrukcji drewnianej można zastosować fundamentowanie uproszczone, bez ław, to znaczy oprzeć ściany fundamentowe bezpośrednio na gruncie.

...i ściany fundamentowe

Grubość ścian fundamentowych musi być dostosowana do grubości ścian nadziemia. Jeśli będą one dwuwarstwowe albo lekkie szkieletowe, wtedy grubość ścian fundamentowych nie przekracza zwykle 25 cm. Pod mury trójwarstwowe potrzebny jest niekiedy fundament grubszy niż 50 cm.

Ściany fundamentowe mogą być jednorodne (na całej grubości z jednego materiału) lub warstwowe (z ociepleniem). Ociepla się je zwykle w domach podpiwniczonych; w domach bez piwnic ocieplenie tej części ścian nie jest potrzebne, nie wymagają go też przepisy, w których określa się jedynie wymagany opór cieplny R podłogi na gruncie (nie może on być mniejszy niż 1,5 (m2.K)/W). A taki rezultat można uzyskać bez kłopotliwego i niepewnego ocieplania ścian fundamentowych - wystarczy ułożyć izolację cieplną pod całą powierzchnią podłogi, co jest znacznie łatwiejsze. Jedynym miejscem trudniejszym do poprawnego ocieplenia jest styk takiej izolacji ze ścianą fundamentową. Ale są i na to dwa sposoby:

- tańszy to przyklejenie ocieplenia do ściany fundamentowej i wykończenie cokołu na przykład płytkami ceramicznymi,

- droższy to wykonanie górnego fragmentu ściany jako muru trójwarstwowego, ze ścianką fundamentową na przykład z cegły klinkierowej.

Jak się robi ławy

Roboty fundamentowe można rozpocząć po zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu i wykonaniu wykopu na odpowiednią głębokość. Do wykopów często wynajmuje się koparkę, ale ziemię pod ławy wybiera się ręcznie.

Uwaga! Głębokość wykopu pod ławy fundamentowe powinna być sumą następujących parametrów:

- grubości samej ławy,

- ok. 10 cm warstwy betonu podkładowego,

- ewentualnie - piaskowej podsypki wyrównującej.

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

  • Fundamenty widok9 19.10.05, 14:24

    Szkoda, że w artykule nie wspomniano o płycie fundamentowej ułożonej znacznie płycej, wykonywanej znacznie szybciej ale nie mam informacji czy taniej. Budujemy domy ciężkie, więc fundamenty »

  • Fundamenty modliszka_21 21.12.06, 22:25

    Zgodnie z normą PN-EN 206-1:2000 nie stosuje się juz oznaczeń betonu B10 czy B20, tylko co najwyżej C15/20 czy inny odpowiednk poprzedniego oznaczenia. To jużkolejny artykuł, w którym autor »

  • Fundamenty krok po kroku konrad06 29.01.12, 17:11

    Zgadzam się w 100% że najpewniejszy jest beton ułożony w deskowaniu. Deskowanie musi być oczywiście odpowiednio wytrzymałe. My korzystaliśmy z rodzimego systemu szalowania Stal-Form i »

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych