Droga dojazdowa - zrzeczenie na rzecz miasta

08.04.2013 12:10
Kwestie odpowiedzialności za utrzymanie m.in. drogi wewnętrznej reguluje ustawa o drogach publicznych

Kwestie odpowiedzialności za utrzymanie m.in. drogi wewnętrznej reguluje ustawa o drogach publicznych (Rys. Małgorzata Ślińska)

Wraz ze znajomymi kupiliśmy 3 działki. Z dwóch działek została wydzielona działka na drogę dojazdową. Czy jest jakaś możliwość, aby zrzec się tej działki na rzecz miasta tak, aby to ono wybudowało nam drogę i ją utrzymywało? Przemysław Z. Finansowanie budowy drogi dojazdowej i jej status zależą od tego, czyją własnością jest grunt, przez który owa droga miałaby przebiegać.
Droga wewnętrzna

Jeśli grunt należy do właściciela nieruchomości (ewentualnie jest współwłasnością sąsiadów), wówczas będzie ona traktowana jako droga wewnętrzna. Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych - drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg, są drogami wewnętrznymi.

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do właściciela tego terenu. Koszt wszystkich prac związanych z budową drogi i jej późniejszymi remontami będzie spoczywał na właścicielu terenu lub jego zarządcy. Powyższe zapisy potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2007 roku (I S.A./Łd 220/07). Zgodnie z jego treścią do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym między innymi w zakresie dróg gminnych.

Nie oznacza to jednak, iż obowiązkiem gminy jest utrzymanie czy też partycypacja w kosztach budowy lub remontu dróg o charakterze wewnętrznym, położonych na cudzym gruncie, nawet jeżeli służą one jako drogi dojazdowe do posesji niektórym spośród jej mieszkańców.

Zatem gmina nie ma prawa finansować ze środków publicznych budowy i późniejszych remontów drogi naszego Czytelnika i jego sąsiadów.

Nadzieja w planie

Nie ma też możliwości, aby zmusić gminę do przejęcia działki pod drogę. Jej kupno przez gminę byłoby prawdopodobne jedynie wówczas, gdyby w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona na drogę gminną.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładZOBACZ TEŻ WIDEO

Skomentuj:
Droga dojazdowa - zrzeczenie na rzecz miasta
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX