Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

Tekst: Małgorzata Reut
05.07.2010 , aktualizacja: 12.08.2013 15:58
A A A Drukuj
Dobra wiadomość dla rozpoczynających budowę - przepisy obowiązujące od 26 września 2005 roku znacznie uprościły budowę przyłączy do domu jednorodzinnego
Budowa przyłączy nie wymaga już pozwolenia na budowę. Teraz wystarczy tylko zgłosić ten zamiar staroście, określając przy tym rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- odpowiednie szkice lub rysunki (m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta mającego odpowiednie uprawnienia budowlane),

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (omówione w dalszej części artykułu).

Do wykonywania prac można przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia staroście nie wniesie on - w drodze decyzji - sprzeciwu. Prace należy rozpocząć nie później niż w ciągu 2 lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

Przyłącze Pelektryczne

Złożenie wniosku. Przyłącze elektroenergetyczne wykonywane jest na koszt właściciela domu. Pierwszy krok w sprawie budowy takiego przyłącza stanowi złożenie w rejonowym zakładzie energetycznym wniosku o określenie warunków przyłączenia. Składa się go na formularzu przygotowanym przez zakład. We wniosku muszą się znaleźć:

- dane wnioskodawcy,

- określenie mocy przyłączeniowej,

- dane techniczne urządzeń niezbędnych do przepływu prądu,

- przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej,

- przewidywany termin rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej.

Ile się czeka. Po złożeniu dokumentów i uiszczeniu opłaty (120 złotych + VAT) pozostaje czekać na wydanie przez zakład energetyczny warunków przyłączenia. Czas oczekiwania dla wnioskodawców zaliczonych do IV, V, VI grupy przyłączeniowej - czyli wiejskich i miejskich gospodarstw domowych - wynosi maksymalnie 14 dni.

Warunki przyłączenia określają:

- miejsce przyłączenia (czyli miejsce, w którym przyłącze łączy się z siecią),

- miejsce dostarczania energii (dane adresowe nieruchomości),

- moc przyłączeniową,

- szereg technicznych ustaleń dotyczących przepływu prądu,

- miejsce zainstalowania licznika,

- przewidywany koszt wykonania przyłącza (jest inny dla każdego odbiorcy, a zależy od tego, czy przyłącze jest napowietrzne, czy kablowe, i od długości przyłącza).

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

  • Budowa przyłącza gazu do domu jednorodzinnego kryspinzawadzki11 21.10.08, 14:57

    NA załątwienie formalności z przyłączeniem gazu do domku potrzeba min. poł roku. Później pozostaje tylko kwestie wykonawstwa. Wszystko na temat przyłącza gazu oraz budowy sieci gazowej »

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych