Zmiana w trakcie budowy. Istotna czy nie?

(MR)
03.02.2005 , aktualizacja: 31.08.2012 13:49
A A A Drukuj
Zmiany w trakcie budowy mogą mieć poważne konsekwencje. Warto się przed tym zabezpieczyć
Ocena, czy postulowana zmiana jest istotna, czy nie, należy do projektanta - ale konsekwencje jego ewentualnej pomyłki obciążają inwestora. A mogą one być bardzo poważne - z rozbiórką włącznie. Dlatego w umowie z projektantem warto zawrzeć dodatkowy zapis, który w razie takiej pomyłki będzie nam gwarantował odszkodowanie. Dzięki temu unikniemy ewentualnego dochodzenia swoich roszczeń w sądzie i zapewnimy sobie polubowną wypłatę odszkodowania.

Jednocześnie projektant może domagać się wprowadzenia do umowy zapisu, iż nie dokonamy sami jakichkolwiek zmian w projekcie. Takie działanie byłoby bowiem sprzeczne z prawem cywilnym oraz autorskim, a zatem również podlega odpowiedzialności odszkodowawczej.

Zobacz projekty domów

Brak komentarzy

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych