Jak sprzedać dom bez podatku

Tekst: Małgorzata Reut
03.02.2005 , aktualizacja: 13.09.2006 14:06
A A A Drukuj
Planujesz sprzedać dom lub mieszkanie? Sprawdź, może uda Ci się uniknąć płacenia podatku od tej transakcji.
Ceny nieruchomości idą w górę, więc na sprzedaży można sporo zarobić. Niestety - im drożej sprzedamy, tym więcej podatku trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego. Na szczęście można tego uniknąć...

Kto musi zapłacić podatek?

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego ciąży na osobach, które przed upływem pięciu lat od kupna lub wybudowania sprzedają:

 • nieruchomość (lub jej część, jeśli nieruchomość ma kilku właścicieli, z których każdy może swobodnie rozporządzać swoim udziałem i dokonywać jego sprzedaży) oraz udział w nieruchomości. Przez "nieruchomość" rozumiemy tu dom, działkę lub mieszkanie będące odrębną własnością - czyli zakupione od dewelopera bądź przekształcone w odrębną własność lokalu; potwierdzeniem przekształcenia jest ustanowienie wspólnoty mieszkaniowej;

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

 • prawo wieczystego użytkowania gruntów.

  Od kiedy liczyć pięć lat

  Pięć lat, jakie musi upłynąć od dnia kupna nieruchomości do dnia jej sprzedaży, liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Zatem, jeśli dziś sprzedajemy mieszkanie kupione:

 • w lipcu 2000 - nie płacimy podatku, minęło już bowiem pięć lat od końca roku 2000;

 • w listopadzie 2001 - płacimy podatek, ponieważ nie minęło jeszcze pięć lat od końca roku 2001.

  Jest to podatek ryczałtowy w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

  10% - ale od czego?

  Aby obliczyć wartość należnego podatku, należy od ceny sprzedaży nieruchomości odjąć tzw. koszty odpłatnego zbycia - czyli wszystkie wydatki, które trzeba było ponieść, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku, na przykład na:

 •  wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę,

 •  taksę notarialną (jeśli jej część lub całość uiszcza sprzedający),

 •  ogłoszenia prasowe,

 •  prowizję pośrednika.

  10-procentowy podatek oblicza się od sumy, która pozostanie po odjęciu wyżej wymienionych kosztów.

  Czas na zapłacenie podatku

  Podatek należy zapłacić bez wezwania w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży. W tym celu podatnik ma obowiązek złożyć deklarację na druku PIT-23.

 • Zobacz także

  Materiały budowlane

  Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych