Sposoby budowania na trudnych gruntach

W każdym projekcie określa się sposób posadowienia budynku, przystosowany do nośności gruntu. W projektach gotowych zakłada się przeciętne warunki gruntowe. Na działce rzeczywiste warunki gruntowe mogą jednak znacznie od nich odbiegać. Jeśli są od nich znacznie gorsze, konieczna jest albo wymiana gruntu, albo zaprojektowanie specjalnego sposobu fundamentowania, co zawsze jest trudniejsze do wykonania i kosztowne. Odpowiednie rozwiązanie powinien wskazać geotechnik.
Wymiana gruntu.Polega na wybraniu z wykopu nienośnego gruntu i wypełnieniu go różnoziarnistym piaskiem, zagęszczanym warstwami. Można to zrobić wtedy, gdy warstwa słabych gruntów zalega płytko, do głębokości 2-3 m pod poziomem terenu, a woda gruntowa jest poniżej poziomu nośnego gruntu. Przed układaniem piasku, geotechnik musi sprawdzić, czy grunty słabe zostały całkowicie wybrane. Piasek układa się warstwami - ich grubość zależy od wydajności zagęszczarki (zwykle mają do 30 cm). Po zakończeniu prac, trzeba skontrolować poprawność ich wykonania. Wymianę gruntu zwykle przeprowadza firma wykonująca roboty ziemne. Gdy grubość wymienianej warstwy nie jest duża (na przykład 1 m), zamiast piasku można zastosować chudy beton albo piasek stabilizowany cementem.

Posadowienie na studniach. To najprostszy rodzaj fundamentu pośredniego. Jeśli słabe grunty nie sięgają głębiej niż 2-3 m, budynek można posadowić na studniach kopanych. Wykonuje się je, z kręgów betonowych (takich samych, jak na studnie do wody). Kręgi zagłębia się w gruncie metodą studniarską, polegającą na stopniowym podkopywaniu kręgu ustawionego na powierzchni gruntu. Podkopywanie prowadzi się równomiernie z każdej strony, wzdłuż całego obwodu kręgu, wybierając równocześnie grunt z wnętrza. Gdy krąg zagłębi się poniżej poziomu terenu, na jego krawędzi układa się następny i dalej prowadzi się kopanie. Kiedy studnia oprze się na gruncie nośnym, do jej wnętrza układa się zbrojenie, które następnie łączy się ze zbrojeniem ław fundamentowych. Przestrzeń wewnątrz kręgów wypełnia się betonem.

Posadowienie na palach. To jeden z bardziej kosztownych i skomplikowanych sposobów na wykonanie fundamentowania pośredniego.

Pale, na których zostanie oparty fundament domu, wykonuje się w następujący sposób: najpierw wierci się w gruncie specjalne otwory - na taką głębokość, by dosięgnąć do aż do niżej położonych warstw nośnych. Następnie w przygotowanych otworach układa się zbrojenie. Kolejna czynność to zalanie otworów betonem.

Pale służące do pośredniego oparcia fundamentu powinny mieć średnicę co najmniej 30 cm. Należy rozstawić je tak, by odległość między nimi wynosiła 50-100 cm.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładWięcej o: