Po co bada się grunt?

Nie da się dobrze zaprojektować i zbudować fundamentów, jeśli nie wiadomo, jaki jest grunt na działce. Aby dokładnie poznać jego budowę oraz poziom wód gruntowych, najbezpieczniej jest zlecić wykonanie badań geotechnicznych.
Proste badanie geotechniczne polega na wykonaniu na działce kilku odwiertów (zwykle wystarczy je zrobić na głębokość 3-5 m). Na podstawie takich badań przeprowadzonych w terenie, ewentualnie uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi, geotechnik przygotowuje później dokumentację geotechniczną, która zawiera:

- mapę działki z zaznaczonymi miejscami badań;

- przekroje geotechniczne, ilustrujące budowę geologiczną podłoża działki;

- informację o poziomie wody gruntowej;

- część tekstową, w której podane są parametry geotechniczne gruntu, wnioski z badań i zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia budynku.

Koszt wykonania trzech odwiertów i sporządzenia dokumentacji, to 600-1400 zł (zależnie od regionu kraju i zakresu prac). Jeśli budowa podłoża jest skomplikowana, potrzebna jest dokładniejsza dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Badania są potrzebne zwłaszcza wtedy, gdy projektowane jest podpiwniczenie budynku. Geotechnik określa poziom wody gruntowej i ocenia jego wahania. Uwaga, możliwe jest występowanie w piwnicach wody po zakończeniu budowy, na obszarze, na którym woda nie występowała.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładWięcej o: