Darowizna pieniężna

odpowiada Małgorzata Kapelusiak
19.01.2011 13:34
A A A
Umowa darowizny między darczyńcą a obdarowanym powinna być sporządzona w formie pisemnej

Umowa darowizny między darczyńcą a obdarowanym powinna być sporządzona w formie pisemnej (Rys. Małgorzata Ślińska)

Mój wnuk zamierza rozpocząć budowę domu i chciałbym wesprzeć go finansowo. Co należy zawrzeć w umowie darowizny i czy w związku z nią wnuka będą obciążały jakieś koszty? Jak to zrobić, by przekazanie wnukowi pieniędzy było zgodne z prawem? F.B., Warszawa
- dane dotyczące rodzaju dokumentów potwierdzających nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych - przy darowiznach pieniężnych podstawą będzie umowa darowizny,

- określenie sposobu przekazania środków pieniężnych (przekaz, przelew bankowy),

- oświadczenie i podpis składającego zgłoszenie.

O zgłoszeniu nie musimy pamiętać, jeżeli umowę darowizny pieniężnej podpisujemy w formie aktu notarialnego (nie ma takiego obowiązku, ale niektórzy wolą umowę potwierdzoną u notariusza) - wówczas obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego i określenia wartości przedmiotu darowizny spoczywa na notariuszu.

Kto zgłasza

Zgłoszenia w urzędzie skarbowym powinien dokonać nabywca środków finansowych - jest nim obdarowany. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia urzędu skarbowego na czas spowoduje, że zapłaci on podatek zgodnie z zasadami odnoszącymi się do bliskich z I grupy podatkowej. Podatek obciąży wówczas nadwyżkę ponad kwotę wolną od podatku, wynoszącą dla nabywców z I grupy podatkowej 9637 zł i obliczony będzie zgodnie z najłagodniejszą, progresywną skalą, przewidzianą dla tej grupy podatkowej.

Jeśli darowizna zostanie dokonana między osobami, które nie należą do objętych zwolnieniem (na przykład pomiędzy kuzynami) i podatek nie zostanie zapłacony - to po wykryciu tego faktu urząd skarbowy nałoży 20% karny podatek. Gdy zobowiązany do karnego podatku będzie uchylał się od jego zapłaty, wówczas urząd skarbowy sięgnie po środki egzekucyjne, takie jak egzekucja z wynagrodzenia za pracę, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych czy posiadanych papierów wartościowych.

Inne darowizny

Oprócz pieniędzy, przedmiotem darowizny mogą być również dobra materialne, takie jak obraz, samochód, czy też - przy odrobinie szczęścia - dom lub mieszkanie. Wówczas w umowie darowizny należy dokładnie opisać darowany przedmiot: na przykład obraz Józefa Chełmońskiego "Babie lato", samochód osobowy marki Ford, o numerze rejestracyjnym .., nieruchomość zabudowana o numerze księgi wieczystej..... położona w Warszawie.

Dodatkowo należy pamiętać, że przy darowiźnie nieruchomości (domu, działki, mieszkania) obowiązkowo umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego, tylko wówczas będzie ona ważna.

Momentem wykonania takiej darowizny jest objęcie w posiadanie - czyli faktyczne przejęcie otrzymanych rzeczy. Obdarowanego obciążają przy tym takie same obowiązki wobec urzędu skarbowego, jak przy darowiźnie pieniężnej - musi złożyć w terminie 6 miesięcy wymagany formularz, w którym zgłasza darowiznę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Zobacz także
  • Darowizna. Kto daje i zabiera
  • Pożyczka od rodziny i znajomych
  • Otrzymanie darowizny należy zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego Podatek od darowizny rodziców

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX