Azbest - pozbywanie się go z dachu

red.

Chcę wymienić pokrycie dachowe z eternitu na blachodachówkę. Czy mam szansę na dofinansowanie? Zenon W., Legalewo

ETERNIT MATERIALY BUDOWLANE DACH Z ETERNITU
Płyty azbestowo-cementowe są groźne wtedy, gdy uwalniają się z nich włókna azbestowe. Dzieje się tak w wyniku starzenia się materiałów lub gdy materiały są uszkodzone.
Fot. Magdalena Kosińska
Czy gmina pokryje część kosztów wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest?

Pieniądze z gminy na usunięcie azbestu. Gmina może pokryć część kosztów wymontowania i unieszkodliwienia odpadów, w tym wyrobów budowlanych zawierających azbest - takich jak płyty azbestowo-cementowe - jeżeli przyjęła taką politykę w zakresie ochrony środowiska. Będzie to więc możliwe, jeśli gmina ma na to przyznane fundusze z regionalnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zorganizowała przetarg na wykonanie usług polegających na wymontowaniu i unieszkodliwieniu elementów azbestowych i wyłoniła w ten sposób firmę upoważnioną do prac rozbiórkowych.

Tylko rachunek wystawiony przez firmę, która ten przetarg wygrała, upoważnia do zwrotu kosztów. Pamiętać też trzeba, że samodzielne usuwanie wyrobów zawierających azbest - bez odpowiednich zabezpieczeń - może spowodować trwałe zanieczyszczenie otoczenia domu niebezpiecznymi dla zdrowia włóknami azbestowymi.

By dowiedzieć się, czy w danej gminie możliwe jest dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest (a także innych materiałów, które go zawierają), należy się zwrócić do wydziału ochrony środowiska miejscowego urzędu gminy.

Na dziesięć losowo wybranych przez redakcję gmin w Polsce dofinansowanie możliwe jest w jednej, a w kilku się je planuje.

Czy azbest trzeba koniecznie usuwać?

Dachówka na starym eternicie. O wiele prostsze od usuwania z dachu płyt z azbestem może być ułożenie nowego pokrycia bez zdejmowania starego. Można to zrobić, jeśli pokrycie nie jest stare (użytkowane krócej niż 30 lat i konserwowane co 5-7 lat), a jego struktura - nieuszkodzona. Nowe pokrycie z blachodachówki czy bitumicznych płyt falistych ochroni stare płyty przed deszczem, śniegiem czy ptactwem, dzięki czemu materiał zawierający azbest nie będzie się kruszył i uwalniał do otoczenia groźnych dla zdrowia włókien.

Czy właściciele domów zbudowanych z materiałów zawierających azbest mają jakieś szczególne obowiązki?

Azbest na posesji. Właściciele nieruchomości, w których wykorzystywany był lub jest azbest albo wyroby zawierające azbest, według przepisów mają od listopada 2003 r. obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji tych wyrobów (podaje się w niej między innymi rodzaj wyrobu - np. płyty azbestowo-cementowe - oraz jego ilość w m2 lub tonach). Jeden egzemplarz spisu trzeba złożyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do 29 maja 2004 r., drugi zaś należy przechowywać przez rok. Co roku do 31 stycznia trzeba będzie dokonywać kolejnych inwentaryzacji.

Uwaga! Za niedopełnienie obowiązku inwentaryzacji grozi kara grzywny. Jej wysokość wymierzana jest w stawkach dziennych wynoszących od 10 zł do 20 tys. zł. Sąd grodzki może orzec karę grzywny w wysokości nie mniejszej niż dziesięć stawek dziennych oraz nie większej niż 360.

Podstawa prawna: w Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628 ze zmianami). w Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których jest lub był wykorzystywany azbest (DzU z 2003 r. nr 192, poz. 1876).

Skomentuj:

Azbest - pozbywanie się go z dachu