Nowe zasady wycinki drzew

Nowe zasady wycinki drzew

Nowe zasady wycinki drzew (fot. Pixabay)

Od początku tego roku właściciel nieruchomości, chcąc wyciąć drzewa na swojej działce, mógł to zrobić, nie pytając nikogo o zgodę. Warunek był jeden - wycinka nie mogła być związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Te liberalne przepisy zostały niedawno zmienione - wizyta w urzędzie będzie konieczna.

Tak było...

W dużym skrócie sprawa wycinki wyglądała następująco – od 1 stycznia 2017 r. przepisy prawa jednoznacznie wskazywały, iż nie trzeba było ubiegać się o pozwolenie na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekraczał:
- 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego lub
- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Warto wskazać, że do tej daty zwolniona od obowiązku uzyskania zezwolenia była wycinka drzew o obwodach odpowiednio: 35 cm i 25 cm – przy czym obwód mierzony był na wysokości 5 cm nad ziemią.
Ustawodawca zwolnił nas również z obowiązku uzyskania zgody na wycinkę krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 – bez względu na ich wiek (do końca 2016 r. wiek takich krzewów nie mógł przekraczać 10 lat).
Niestety, w praktyce okazało się, że pod topór szły drzewa prawie w całym kraju, niekiedy czynności te były nielegalne. Aby więc ostatecznie uporządkować kwestię wycinki drzew i krzewów, zdecydowano się na kolejną nowelizację ustawy o ochronie przyrody, której przepisy weszły w życie 17 czerwca br.

Swoboda w decydowaniu o tym, co można wyciąć z własnej posesji, trwała zaledwie kilka miesięcy. Ustawodawca zdecydował się jednak na zaostrzenie wcześniejszych przepisów, aby zatrzymać dziką, niekontrolowaną wycinkę.

Człowiek rujnuje Ziemię w zastraszającym tempie. W ciągu 25 lat bezpowrotnie zniszczył 10% terenów dzikich

Tak jest...

Zgodnie z nowymi regulacjami wraca pomiar obwodów drzew na wysokości 5 cm oraz obowiązek zgłoszenia zamiaru wycinki drzew, a pracownicy urzędu gminy mają w terenie dokonać inspekcji, czyli oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.
I tak, zgłaszamy zamiar wycinki do odpowiedniego urzędu (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W zgłoszeniu podajemy swoje imię i nazwisko plus oznaczenie nieruchomości. Ponadto dołączamy rysunek bądź mapkę, gdzie konkretnie na działce znajduje się planowane do wycięcia drzewo.
Uwaga! Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu.
Po złożeniu kompletu dokumentów gmina będzie miała 21 dni, aby wysłać swojego pracownika, by ten przeprowadził oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte. Następnie czekamy kolejnych 14 dni – być może urząd wyda decyzję odmowną, bo uzna, iż drzewo jest cenne przyrodniczo. Jeśli w ciągu dwóch tygodni gmina nie zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, będzie to oznaczać tzw. milczącą zgodę i wówczas właściciel nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić.
Uwaga! Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin – po dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez pracowników urzędu gminy, konieczne będzie bowiem nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.
Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i grozi za to kara pieniężna. Do chwili oddawania materiału do druku wynosi ona maksymalnie 500 zł za centymetr drzewa.
Jednak najważniejszą chyba zmianą jest ta mówiąca o tym, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności usługowej i będzie ją prowadził na tej części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić (dotkliwą) karę za wycinkę tych drzew.

Inne zmiany

Nowe prawo przywróci też konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym. Wyjątek stanowić będą niektóre gatunki topoli. Poza tym uchylone zostają przepisy przekazujących gminom możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów, na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów, za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132 i 1074).

To drzewo może zmienić nasze życie. Tylko czy na pewno będzie to dobra zmiana?

budowa na wideo

Skomentuj:
Nowe zasady wycinki drzew
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX