Wykonawcy: jak szukać fachowców?

Wykonawcy-fachowcy. Mimo że ich szeregi mocno stopniały, bo większość wyjechała do Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych zakątków świata, warto dołożyć starań i zatrudnić sprawdzoną ekipę.
Jak szukać?

Najlepiej z polecenia, po zasięgnięciu opinii osób, u których dana ekipa pracowała. Warto też niespodziewanie odwiedzić budowę, gdzie upatrzeni fachowcy pracują i zobaczyć ich w akcji. Oprócz jakości i precyzji wykonywanych prac niebagatelne znaczenie ma też porządek na budowie, o który powinni dbać właśnie wykonawcy.

Poszukiwania warto rozpocząć z wyprzedzeniem co najmniej kilkumiesięcznym, bo dobrzy fachowcy są rozchwytywani i mają odległe wolne terminy.

Najlepiej szukać ekipy kilkuosobowej, w skład której wchodzą fachowcy od różnych etapów budowy. Wówczas sami między sobą będą organizować kolejność prac i nawet jeśli nie wszyscy będą jednocześnie na naszej budowie, to prace będą się toczyć równomiernie, bez większych przestojów. Również korekty, których nie da się uniknąć (np. przesunięcie lub dorobienie podejść wodnych, zmiana kształtu sufitu itp.) nie spowodują paraliżu na budowie, bo zawsze ktoś z ekipy będzie w stanie je wykonać. Nie trzeba będzie czekać na wolny termin "zewnętrznego" fachowca.

Ważne uprawnienia

Na pewno zasadnicze etapy budowy - zwłaszcza wszelkiego rodzaju instalacje - należy powierzać wykwalifikowanym i uprawnionym fachowcom. Lepiej też, nie zmieniać wykonawców w ramach danej instalacji (chyba, że nie spełniają oni naszych oczekiwań), bo trudno później ustalić kto odpowiada za dane dzieło i do kogo zgłaszać ewentualne reklamacje.

Nie kieruj się wyłącznie ceną...

...bo tanio nie zawsze oznacza dobrze (a niestety często oznacza źle). Praktyka pokazuje, że zwykle lepiej zatrudnić droższego, ale dobrego fachowca, niż poprawiać po gorszym - tańszym, bo koszt dodatkowej pracy, zniszczonych materiałów i kupno nowych, najczęściej przewyższa wydatki, jakie ponieślibyśmy decydując się na lepszego ale droższego wykonawcę.

Nie rezygnuj z umów pisemnych ...

...bo ustne, mimo że ważne, trudno wyegzekwować i udowodnić. Dlatego zanim wykonawcy rozpoczną pracę przygotuj umowę a w niej:

- dokładnie rozpisany rodzaj prac i ich zakres. Jeśli prace te mają być wykonane na podstawie przygotowanych projektów np. architekta wnętrz, to warto projekty te dołączyć do umowy;

- szczegółowy harmonogram z terminami realizacji poszczególnych etapów wraz z wynagrodzeniem za każdy kolejny. Nigdy nie płać od razu całego wynagrodzenia

- termin rozpoczęcia i zakończenia prac;

- kto kupuje i dostarcza materiały

- jeśli prace wymagają dopełnienia formalności (np. instalacje elektryczne w domu) - zawrzyj informacje, kto za nie odpowiada;

- okres gwarancji na wykonane prace;

- sposób płatności za poszczególne etapy i rozliczenie całości. Pamiętaj, że w umowie powinna być mowa o zadatku, a nie o zaliczce, ponieważ w razie niewywiązania się firmy z kontraktu zadatek (zgodnie z prawem) zostanie ci zwrócony w podwójnej wysokości, a ta sama suma określona w umowie jako zaliczka - przepadnie.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: ZOBACZ PRZYKŁAD

Więcej o: