drzewo roku

  • Fot. Klub Gaja

    Europejskie Drzewo Roku 2014

    Dębem Wybickiego zdobądźmy Europę. Pomóżmy wygrać reprezentującemu Polskę pomnikowi Przyrody tegoroczną edycje międzynarodowego konkursu Europejskie Drzewo Roku 2014.