Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

7 powodów dlaczego warto kupić gotową więźbę z fabryki wiązarów

sponsorowany

Tradycyjnie materiał na więźbę przywożono bezpośrednio z tartaku na plac budowy. Następnie cieśle, stosując narzędzia ręczne, wykonywali całą konstrukcję, w mniej lub więcej korzystnych warunkach pogodowych. Często także na placu budowy wykonywano impregnację drewna.

.
.
Dachy MItek

Podobnie jak miało to miejsce wcześniej w krajach Europy Zachodniej takie rozwiązanie ustępuje prefabrykacji. Coraz częściej oglądamy na budowach prefabrykowaną więźbę. Ma ona postać:
a) kompletu elementów już dociętych na komputerowo sterowanych centrach obróbczych,
b) prefabrykowanych wiązarów łączonych płytkami kolczastymi.

Dlaczego coraz większa grupa inwestorów decyduje się na zakup gotowej więźby, w tym zwłaszcza wiązarów dachowych ?

1. Gwarancja dobrej jakości materiału.

Fabryki więźby posiadają stałych sprawdzonych dostawców drewna lub same produkują materiał na swoje potrzeby. Zapewnienie surowca nie leży po stronie inwestora, który zwykle nie posiada wiedzy w tym zakresie. Tym zajmują się tym profesjonaliści u dostawcy.
Przy wiązarach łączonych płytkami kolczastymi prawnie wymagana jest unijna certyfikacja. Zakład podlega więc pod regularne inspekcje organów kontrolnych. Jednym z zakresów ich pracy jest zbadanie jakości używanego surowca, w tym jego zgodności z obowiązującymi normami.

 

Magazyn surowca w zakładzie wiązarów
Magazyn surowca w zakładzie wiązarów
Dachy MItek

2. Jasno określona odpowiedzialność za produkt.

Tradycyjnie inwestor sam kupuje drewno i okucia. Często także impregnat. Więźbę wznosi firma budowlana lub cieśla/dekarz. Biuro architektoniczne wykonuje projekt. W efekcie odpowiedzialność jest rozmyta gdy wystąpią jakiekolwiek problemy. Nikt wówczas nie odpowiada kompleksowo za całość. Inaczej jest w przypadku prefabrykowanych wiązarów. Tutaj projektant, tartak i cieśla to jedna i ta samo firma. Ona odpowiada za efekt końcowy. Nie może się tłumaczyć, że dostała od inwestora niewłaściwej klasy drewno czy, że projekt był z błędami.

 

Dostawa wiązarów
Dostawa wiązarów
Dachy MItek

3. Dokładność wymiarów – równe połacie dachu.

Wycinanie elementów ręcznymi narzędziami w różnych warunkach atmosferycznych nie zapewni takiej dokładności jak pracujące pod dachem, elektronicznie sterowane piły. Ich producenci gwarantują często dokładność wymiarów do 0,5mm.
Równe i dokładnie powtarzalne elementy prefabrykowanej więźby zapewniają dokładnie równe połacie dachowe do pokrycia.

 

Dach z prefabrykowanych wiązarów
Dach z prefabrykowanych wiązarów
Dachy MItek

4. Czas wznoszenia więźby.

Wykonanie konstrukcji z przywiezionych z fabryki elementów jest bardzo szybkie. Czasami wystarczy jednodniowe „okno pogodowe”. Ma to szczególnie duże znaczenie jesienią. Jest wówczas szczyt prac dachowych podczas gdy dni są krótkie a pogoda kapryśna.

 

Więźba nawet nie dotyka ziemi. Jest montowana prosto z samochodu
Więźba nawet nie dotyka ziemi. Jest montowana prosto z samochodu
Dachy MItek

5. Cieśla – ginący zawód.

Omawiając przyczyny popularności gotowej więźby nie sposób pominąć faktu, że cieśla staje się zawodem deficytowym. Od lat brak jest chętnych do nauki i wykonywania tego zawodu a szkolnictwo zawodowe zostało niezwykle ograniczone. Poza kilkoma regionami kraju, gdzie zawód ten jest tradycyjnie popularny, odczuwany jest od dawna pogłębiający się deficyt fachowców w branży.

 

Automatyczna prasa do wiązarów
Automatyczna prasa do wiązarów
Dachy MItek

6. Dokładne odzwierciedlenie projektu konstrukcji.

Zakłady prefabrykacji więźby posiadają własne zaplecze projektowe i specjalistyczne oprogramowanie. Projekt obejmuje nie tylko obliczenie elementów drewnianych konstrukcji dachu lecz także niezbędnych łączników oraz stężeń.

7. Eliminacja ryzyka kradzieży materiału. Porządek na budowie.

Wiązary prefabrykowane są dostarczane na plac budowy i zazwyczaj tego samego dnia montowane. Eliminuje to ryzyko kradzieży tarcicy z placu budowy czy też uszkodzenia materiału. Przy gotowych elementach nie ma odpadów. Łatwiej jest utrzymać porządek na placu.

 

Adresy zakładów prefabrykowanych wiązarów – www.dachymitek.pl

    Więcej o:

Skomentuj:

7 powodów dlaczego warto kupić gotową więźbę z fabryki wiązarów