Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Elewacja wentylowana, a kwestia ocieplenia: wymagania, wyzwania, rozwiązania

sponsorowany

Fasada wentylowana jest coraz chętniej stosowaną alternatywą dla ściany wykończonej tradycyjną metodą lekką mokrą. Doceniając korzyści, jakie niesie ze sobą elewacja wentylowana, trzeba pamiętać o ryzykach i wyzwaniach związanych z implementacją tego typu konstrukcji – szczególnie w kontekście izolacji termicznej. Na co zatem należy zwrócić szczególną uwagę?

Wełna fasadowa - płyta wiatrochronna PAROC Cortex
Wełna fasadowa - płyta wiatrochronna PAROC Cortex
Paroc

Sednem konstrukcji elewacji wentylowanej jest szczelina powietrzna pomiędzy warstwą izolacji termicznej a okładziną elewacyjną. Dzięki dużej elastyczności tej technologii, fasada wentylowana może być wykonana zarówno w budynkach o konstrukcji szkieletowej czy żelbetowej, jak i w obiektach murowanych. Stąd jej stale rosnąca popularność w budownictwie mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym), nowych inwestycjach biurowych, a także modernizowanych obiektach użyteczności publicznej.

Elewacja wentylowana może opierać się na szerokim wachlarzu różnych podkonstrukcji, otwierając tym samym duże możliwości wizualnego wykończenia fasady. Na tym jeszcze nie koniec plusów: połączenie izolacji ze skalnej wełny fasadowej z pustą warstwą oraz okładziną zewnętrzną tworzy doskonałą barierę akustyczną, a zabezpieczenie budynku przed dokuczliwymi dźwiękami z zewnątrz zdecydowanie podnosi komfort jego użytkowników.

Najważniejszą zaletą tego typu konstrukcji jest jednak niższe ryzyko kondensacji pary wodnej wynikające z umożliwienia oddychania całej ścianie, a w konsekwencji – skuteczna ochrona przed ucieczką ciepła z wnętrz.

Właściwie zaprojektowana i wykonana fasada wentylowana, ocieplona skalną wełną elewacyjną owocuje niewielkimi odchyleniami temperatury i wilgotności w konstrukcji nośnej, a co za tym idzie – uzyskaniem korzystnych, wymaganych przepisami parametrów izolacyjności termicznej

podkreśla Paweł Stempuchowski, ekspert firmy Owens Corning PAROC Polska.

Wymogi, jakie musi spełniać elewacja wentylowana

Współczynnik przenikania ciepła U, a dokładniej jego maksymalne wartości dla ścian zewnętrznych, określa załącznik numer 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Parametry uzależnione są od temperatury panującej w pomieszczeniach za przegrodą i prezentują się następująco:

Wymogi, jakie musi spełniać elewacja wentylowana
Wymogi, jakie musi spełniać elewacja wentylowana
Paroc

Opór cieplny ściany zewnętrznej możemy obliczyć zgodnie z PN-EN ISO 6946:2017-10 „Komponenty budowlane i elementy budynku”. Ze względu na pustki powietrzne i, zwłaszcza w przypadku wysokich budynków, intensywny ruch powietrza w fasadzie wentylowanej, do obliczonego współczynnika przenikania ciepła U należy jednak dodać wartości poprawek korygujących wpływ m.in. nieszczelności w warstwie termoizolacji, a także przechodzących przez nią łączników mechanicznych. Wpływ tych ostatnich określamy na podstawie PN-EN ISO 10211:2017-09 „Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej. Przepływy ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.

Fasada wentylowana w konstrukcji szkieletowej – jaka wełna elewacyjna do ocieplenia?

Na finalny współczynnik przenikania ciepła U ściany zewnętrznej kluczowy wpływ ma współczynnik przewodzenia ciepła samego materiału termoizolacyjnego (λ). Niska „lambda” wełny fasadowej powinna stanowić kryterium istotne, aczkolwiek nie jedyne.

Planując elewację wentylowaną, inwestorzy, projektanci i wykonawcy powinni wziąć pod uwagę niepalną, skalną wełnę elewacyjną. Zdecydowanie zalecamy zastosowanie zarówno standardowych, elastycznych płyt jako głównej warstwy termoizolacji, jak i sztywnych płyt pokrytych zintegrowaną membraną wiatroizolacyjną, która zapewniając szczelność przegrody, pozwala jednocześnie na swobodny przepływ pary wodnej

radzi ekspert.

Schemat fasady wentylowanej ocieplanej wełną kamienną

Schemat fasady wentylowanej ocieplanej wełną kamienną
Schemat fasady wentylowanej ocieplanej wełną kamienną
Paroc
  • Wewnętrzna powierzchnia: płyta gipsowa
  • Szkielet drewniany / elastyczna wełna fasadowa PAROC Solid (pierwsza warstwa)
  • Paroizolacja
  • Szkielet drewniany/ elastyczna wełna elewacyjna PAROC Solid (druga warstwa)
  • Sztywna płyta wiatroizolacyjna PAROC Cortex
  • Złącza zaklejane taśmą
  • Przekładka + szczelina wentylacyjna ≥ 20mm
  • Okładzina z drewna
Rozwiązania izolacyjne ze współczynnikiem U
Rozwiązania izolacyjne ze współczynnikiem U
Paroc

Badania producenta dowodzą, że zamontowana w ten sposób na łatach izolacja wiatrochronna nie tylko skutecznie zabezpiecza przed wiatrem, ale także będąc zewnętrzną, ciągłą warstwą izolacji termicznej w sposób znaczący zmniejsza ilość wilgoci w konstrukcji oraz redukuje mostki cieplne.

Wypełniając drewniany szkielet dwiema warstwami skalnej wełny fasadowej o lambdzie równej 0,034 W/mK – jednej grubości 170 mm i drugiej 50 mm, oraz uzupełniając to płytą wiatrochronną z wełny kamiennej o grubości 50 mm, możemy uzyskać przegrodę, której współczynnik U będzie wynosił zaledwie 0,13 W/m2K

podsumowuje Paweł Stempuchowski.
    Więcej o:

Skomentuj:

Elewacja wentylowana, a kwestia ocieplenia: wymagania, wyzwania, rozwiązania