Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ile można oszczędzić na termomodernizacji? Szczegółowa analiza prawdziwej inwestycji!

sponsorowany

Większość z nas chce mieszkać w domu, który jest ciepły zimą i chłodny latem, a do tego nie wydawać majątku na ogrzewanie czy klimatyzację. Jak tego dokonać? Jak ocieplić dom? Jaki styropian wybrać? Recepta jest prosta. Prawidłowo wykonana kompleksowa termomodernizacja z użyciem sprawdzonych materiałów gwarantuje minimalne zużycie energii, czyli oszczędność pieniędzy, nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie.

Ile można oszczędzić na termomodernizacji?
Ile można oszczędzić na termomodernizacji?
Termo Organika

Termomodernizacja jest również świetną okazją do wizualnego odnowienia budynku i poprawy jego estetyki, oczywiście wpływa również pozytywnie na środowisko naturalne. Na przykładzie popularnego domu jednorodzinnego, tzw. „kostki” z lat 70. XX wieku, wykażemy, ile dokładnie jesteśmy w stanie zaoszczędzić wykonując termomodernizację. Wyliczenia jednoznacznie dowodzą, że najistotniejszym i najbardziej opłacalnym czynnikiem termomodernizacji jest ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym.

Czarno na białym - dowody opłacalności inwestycji

Budynek przed termomodernizacją

Dom posiada 4 kondygnacje: piwnicę ogrzewaną, parter i piętro mieszkalne oraz nieogrzewane poddasze. Ściany zewnętrzne piwnic wykonane są z pustaków betonowych 2 x 20 cm, natomiast ściany kondygnacji parteru i piętra wykonane zostały z pustaka pianobetonowego o grubości 20 cm z pustką powietrzną oraz warstwą osłonową z cegły ceramicznej kratówki o grubości 12 cm. Strop nad piętrem wykonany jest jako żelbetowy, posiada symboliczną izolację termiczną w postaci 5 centymetrowej warstwy supremy pokrytej 3. centymetrową wylewką cementową w złym stanie technicznym. Podłoga na gruncie to jedynie płyta betonowa z wylewką na podsypce piaskowo-żwirowej. Okna w budynku są drewniane, skrzynkowe w średnim stanie technicznym.

Budynek ogrzewany jest kotłem na paliwo stałe o niskiej sprawności, w którym spalany jest węgiel kamienny. Instalacja centralnego ogrzewania ma ok. 40 lat, grzejniki są żeliwne, bez zaworów i głowic termoregulacyjnych, przewody są zarośnięte kamieniem, a duża ilość zładu wodnego powoduje wysoką bezwładność cieplną układu. Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach stosuje się ogrzewanie przy pomocy „farelek” elektrycznych (ok. 10% zapotrzebowania).

Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w zasobnikowym podgrzewaczu elektrycznym o pojemności 40 litrów.

Warto podkreślić, że z uwagi na niską izolacyjność termiczną przegród, a co za tym idzie duże ilości zużywanego paliwa, budynek jest notorycznie niedogrzany, co skutkuje niskim komfortem użytkowania oraz zawilgoceniami i zagrzybieniem przegród zewnętrznych.

Poniżej zaprezentowano elewację budynku:

Elewacja domu
Elewacja domu
Termo Organika

W ramach termomodernizacji zaplanowano następujące etapy prac termomodernizacyjnych:

 1. ETAP I - wymiana  stolarki  okiennej i drzwiowej,
 2. ETAP II - docieplenie styropianem stropu nad piętrem,
 3. ETAP III - docieplenie  styropianem grafitowym ścian  zewnętrznych budynku,
 4. ETAP IV - docieplenie styropianem podłogi na gruncie,
 5. ETAP V - kompleksowa modernizacja systemu c.o. i c.w.u.

Zapotrzebowanie energii końcowej, tj. uwzględniającej sprawności instalacji na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej wynosiło aż 675,5 kWh/m2/rok, podczas gdy o budynku energooszczędnym mówimy wtedy, kiedy takie zapotrzebowanie jest ponad dziesięciokrotnie mniejsze.

Sumaryczne zużycie energii przez budynek wynosi 118 582 kWh/rok czyli 426,9 GJ – przynajmniej w teorii, bo oczywiście utrzymywanie temperatury 20oC w takim budynku byłoby bardzo trudne i kosztowne.

Stan zapotrzebowania na energię przed termomodernizacją:

energia końcowa                                                   118 582 kWh/rok 
teoretyczny koszt ogrzewania i grzania c.w.u.       15 690 zł brutto

ETAP I: wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

Stolarkę wymieniono na okna i drzwi o całkowitym współczynniku przenikania U=1,3 W/m2K dla okien oraz U=1,7 W/m2K dla drzwi zewnętrznych.

Po wykonaniu wymiany okien i drzwi zewnętrznych zapotrzebowanie budynku na energię zmienia się na:

energia końcowa                                                   110 477 kWh/rok 
teoretyczny koszt ogrzewania i grzania c.w.u.       14 735 zł brutto

Wnioski: ten bez wątpienia potrzebny etap termomodernizacji pozwolił na obniżenie zapotrzebowania budynku na energię o około 7%.

ETAP II: wymiana dachu oraz wykonanie izolacji termicznej stropu

Strop nad piętrem został ocieplony przy użyciu płyt styropianowych Termo Organika DALMATYŃCZYK dach-podłoga o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK i grubości 30 cm. Ocieplenie stropu styropianem pozwoliło podnieść temperaturę ścian zwłaszcza w okolicach wieńców i nadproży i było niezbędnym działaniem dla wyeliminowania zawilgoceń i zagrzybień powierzchni. Dodatkowo wymiana pokrycia dachu pozwoliła na uszczelnienie poddasza, co dodatkowo zmniejszyło ilość strat ciepła.

Po wykonaniu ocieplenia stropu styropianem zapotrzebowanie budynku na energię zmniejszyło się na:

energia końcowa                                                      83 532 kWh/rok 
teoretyczny koszt ogrzewania i grzania c.w.u.          11 560 zł brutto

Wnioski: po wykonaniu założonych prac uzyskano obniżenie zapotrzebowania budynku na energię aż o prawie 25% w odniesieniu do stanu z etapu I, czyli po wymianie okien i drzwi. Jak widać zabieg ten daje bardzo wymierną korzyść, a szacowana oszczędność kosztów związanych z ogrzewaniem budynku może być na poziomie ponad 3 tysiące złotych rocznie.

ETAP III: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku   

Prace związane z poprawą ochrony cieplnej ścian zewnętrznych budynku zostały wykonane przy użyciu płyt styropianu grafitowego Termo Organika GALAXY fasada o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 W/mK i grubości 15 cm, który wraz z innymi materiałami jak: tynki, kleje, siatki, grunty, itp. tworzy  kompletny system ociepleń Termo Organika. Styropian grafitowy został zamontowany nieznacznie powyżej gruntu. Do izolacji ścian fundamentowych (poniżej gruntu) zostały użyte płyty styropianowe Termo Organika SILVER fundament o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK i grubości również 15 cm. Przy okazji wykonany został drenaż opaskowy wokół budynku.

Płyty balkonowe zostały ocieplone od spodu przy pomocy styropianu grafitowego Termo Organika GALAXY fasada o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 W/mK i grubości 10 cm, natomiast z góry zostały zaizolowane płytami XPS o grubości 3 cm, a na nich została wykonana wylewka pod glazurę. Grubość ocieplenia od góry limitowana była poziomem zamontowanego okna balkonowego. Istniejące otwory okienne i drzwiowe w starych budynkach często uniemożliwiają zastosowanie większych grubości termoizolacji. Pozostałe wypusty, ścianki balkonowe, okapy zostały ocieplone w miarę możliwości w sposób ciągły styropianem Termo Organika GALAXY fasada o grubościach od 3 do 10 cm. Działania te są konieczne z uwagi na konieczność eliminowania mostków termicznych, mogących doprowadzać do kondensacji pary wodnej w/na przegrodzie.

Po wykonaniu ocieplenia ścian zapotrzebowanie budynku na energię zmieniło się diametralnie na:

energia końcowa                                                              33 217 kWh/rok 
teoretyczny koszt ogrzewania i grzania c.w.u.                  5 630 zł brutto

Wnioski: po wykonaniu założonych prac ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem grafitowym Termo Organika GALAXY fasada uzyskano kolejne, znaczące obniżenie zapotrzebowania budynku na energię i to aż o 60%, w stosunku do stanu z etapu II (wykonanie ocieplenia stropu). Szacowana oszczędność kosztów związanych z ogrzewaniem może być na poziomie 5-6 tysięcy złotych, co pozwoli  obniżyć  roczne rachunki o około połowę!

ETAP IV: ocieplenie podłogi na gruncie

W celu poprawnego wykonania ocieplenia podłogi na gruncie istniejące warstwy wylewki zostały usunięte, zastosowana została warstwa hydroizolacji w postaci papy, następnie warstwa podbudowy w postaci tzw. „chudziaka”. Na tak przygotowane podłoże zastosowano płyty styropianowe Termo Organika DALMATYŃCZYK dach-podłoga o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK i grubości 15 cm.

Po wykonaniu ocieplenia styropianem podłogi na gruncie zapotrzebowanie budynku na energię zmieniło się na:

energia końcowa                                                               27 985 kWh/rok 
teoretyczny koszt ogrzewania i grzania c.w.u.                  5 014 zł brutto

Wnioski: po wykonaniu ocieplenia styropianem podłogi na gruncie uzyskano obniżenie zapotrzebowania budynku na energię o dodatkowe 15% w odniesieniu do stanu z etapu III (ocieplenie ścian zewnętrznych). Ocieplenie podłogi na gruncie w stosunku do stanu poprzedniego, daje nam koleją szacowaną oszczędność kosztów rocznych na poziomie 600 złotych.

ETAP V: kompleksowa  modernizacja systemu c.o. i c.w.u.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) wraz z wymianą kotła na gazowy kocioł kondensacyjny zaopatrujący budynek w energię na potrzeby  ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), a także montaż instalacji solarnej pozwoliły dodatkowo zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne budynku oraz zapewniło bezobsługowe działanie kotłowni.

Po wymianie instalacji oraz wymianie źródła ciepła zapotrzebowanie budynku na energię zmieniło się na:

energia końcowa                                                                20 269 kWh/rok 
teoretyczny koszt ogrzewania i grzania c.w.u.                    2 907 zł brutto

Wnioski: Wymiana instalacji w stosunku do stanu po ociepleniu bryły budynku daje nam szacunkową  oszczędność kosztów rocznych na poziomie 2 tysięcy złotych.

Podsumowanie

W efekcie przeprowadzonych kompleksowych prac termomodernizacyjnych udało się uzyskać:

 • oszczędności energii końcowej na poziomie 98 313 kWh rocznie,
 • oszczędności energii pierwotnej na poziomie 130 650 kWh rocznie,
 • zmniejszyć emisję CO2 w ciągu roku o 43 tony,
 • obniżyć szacowane roczne koszty ogrzewania budynku o około 12 tys. zł,
 • uzyskać nowy, atrakcyjny efekt wizualny domu oraz poprawić jego funkcjonalność.

Największe korzyści w postaci zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię i kosztów związanych z ogrzewaniem (aż 74%)  uzyskano po zwiększeniu ochrony cieplnej wszystkich przegród zewnętrznych budynku, takich jak:

 • ściany zewnętrzne – ocieplenie styropianem grafitowym GALAXY fasada,
 • strop – ocieplenie styropianem DALMATYŃCZYK dach-podłoga,
 • fundamenty – ocieplenie styropianem SILVER fundament,
 • podłoga na gruncie – ocieplenie styropianem DALMATYŃCZYK dach-podłoga.

Po jakim czasie zwróci się termomodernizacja?

W przypadku wykonania całości tych prac w kwocie 100 tysięcy złotych okres prostego czasu zwrotu nakładów na przedsięwzięcie termomodernizacyjne SPBT (Simply Pay Back Time) wyniesie poniżej 8 lat, a w przypadku kosztów w kwocie 150 tysięcy złotych okres prostego zwrotu inwestycji SPBT wyniesie około 11 lat. W obu przypadkach inwestycja jest wysoce opłacalna. Ważniejszym czynnikiem w aspekcie korzyści oprócz finansowego jest czynnik poprawy komfortu co bezpośrednio przekłada się na zdrowie użytkowników. Stabilizacja dobowych wahań temperaturowych, obniżenie temperatury pracy wymienników (grzejników), co wpływa na zmniejszenie suchości i ruchu powietrza w pomieszczeniach. Suche powietrze w mieszkaniu i nadmierny jego ruch spowodowany wysoką temperaturą grzejników może prowadzić do wysuszenia błon śluzowych i związane z tym dolegliwości zdrowotne (alergie, infekcje, itp.).

WAŻNE

Optymalna termomodernizacja domu – oszczędność energii nawet do 74%

Oszczędność energii końcowej na poziomie 98 313 kWh rocznie
Obniżenie kosztów ogrzewania budynku o około 12 tys. zł rocznie
Zmniejszona emisja CO2 o 43 tony na rok
Atrakcyjny wygląd domu oraz poprawa jego funkcjonalności
Największe korzyści w postaci zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię uzyskano przez ocieplanie domu wykorzystując w tym celu odpowiedniego rodzaju płyty styropianowe i kompletny system ociepleń.

Obliczenia, projekt, realizacja:  Wieliterm

Partnerzy
Partnerzy
Termo Organika
  Więcej o:

Skomentuj:

Ile można oszczędzić na termomodernizacji? Szczegółowa analiza prawdziwej inwestycji!