Kable i przewody w ofercie OSPEL

sponsorowany

Firma OSPEL, jeden z największych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce, posiada w swojej ofercie przewody i kable, które stanowią uzupełnienie oferty sprzętu niezbędnego do wykonania instalacji elektrycznej.

YDY
YDY
Ospel

Przewody i kable służą do tego samego celu – przesyłania energii  elektrycznej. Jednak nazwy te nie są tożsame. Różnica wynika z ich budowy, a co za tym idzie, z odmiennego miejsca zastosowania. Konstrukcja żyły kabla wraz ze szczelnością i trwałością jego izolacji umożliwia jego umiejscowienie w warunkach zewnętrznych – nie tylko w ziemi, ale także w powietrzu, a nawet w wodzie. Z kolei przewody elektryczne stosujemy wewnątrz pomieszczeń.

Technologia i jakość

Proces produkcji przewodów w firmie OSPEL, odbywa się na nowoczesnych, sterowanych komputerowo, liniach produkcyjnych, wyposażonych w automatyczne systemy kontroli jakości procesów technologicznych. Produkcja przewodów, odbywa się w oparciu o zharmonizowane normy europejskie (EN), krajowe normy (PN) oraz własne normy zakładowe (ZN). Przewody są poddawane kontroli jakości na każdym z etapów produkcji. Jakość gotowych produktów jest gwarantowana badaniami wykonywanymi w notyfikowanych i akredytowanych biurach badawczych.

Przewody z oferty OSPEL posiadają wszystkie wymagane świadectwa badań typu produktu, certyfikaty właściwości użytkowych DoP oraz deklaracje zgodności z normami europejskimi CE

Asortyment

Konieczność wykonania w budynku, mieszkaniu, biurze, instalacji elektrycznej oznacza potrzebę zastosowania różnego rodzaju przewodów, a w przypadku, dostarczenia energii elektrycznej do budynku – także kabli. Wobec powyższego, w ofercie OSPEL znajdują się wszystkie grupy asortymentowe przewodów, niezbędne do wykonania  takich instalacji.

YKY – Kable energetyczne 0,6/1 kV. Przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń lub budynków, w powietrzu, bezpośrednio w ziemi a także w obudowach betonowych. Odporne na promieniowanie UV. Służą głównie do dostarczania energii elektrycznej do pomieszczeń i budynków.

Skomentuj:

Kable i przewody w ofercie OSPEL