Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Rodzaje zapraw budowlanych

artykuł zewnętrzny

Zaprawy budowlane stanowią szeroką gamę produktów kwalifikowanych do chemii budowlanej. Mimo wielu podobieństw różnią się między sobą dość znacznie, a o wyborze odpowiedniej mieszanki decyduje zwykle kilka parametrów: skład, przeznaczenie, odporność na ściskanie, a także konkretne warunki środowiskowe. Sprawdź, co warto wiedzieć o zaprawach budowlanych, jakie są ich rodzaje oraz charakterystyczne cechy!

Rodzaje zapraw budowlanych
Rodzaje zapraw budowlanych
Bricoman

Co to jest zaprawa murarska?

Zaprawy budowlane stosuje się w zasadzie przy każdej budowie, remoncie czy pracach wykończeniowych. Najczęściej bazują na cemencie lub wapnie – niektóre wyroby zawierają obydwa składniki. Zaprawy budowlane mogą mieć postać gotowych mas, najczęściej sprzedawanych w sklepach w wiaderkach o różnych pojemnościach, albo produktów sypkich do nabycia luzem lub w workach. Sypkie zaprawy rozrabia się z wodą w odpowiednich proporcjach. Uzyskana w ten sposób masa musi być zużyta w czasie wskazanym przez producenta.

Jednym z podziałów, jaki można zastosować przy próbie usystematyzowania dostępnych w handlu produktów, jest rozróżnienie zapraw łączeniowych od pozostałych. Do pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim zaprawy murarskie, czyli masy, których zadaniem jest spojenie materiałów (cegieł, pustaków, bloczków) używanych przy budowie ścian. Warto podkreślić, że mimo coraz szerszego stosowania alternatywnych produktów (np. zapraw murarskich w piance), tradycyjne zaprawy murarskie należą do najczęściej wybieranych spoiw.

Poza zaprawami łączeniowymi, producenci oferują również inne rozwiązania:

 • zaprawy do posadzek – wylewki samopoziomujące czy anhydrytowe;
 • zaprawy wyrównujące – zaprawy tynkarskie, szpachle i gładzie;
 • zaprawy specjalistyczne – ogniotrwałe, wodo- i mrozoodporne, a także stosowane przy renowacji zabytków.

Zobacz także: https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/zaprawy-budowlane

Rodzaje zapraw budowlanych

W konkretnych robotach budowlanych czy pracach wykończeniowych istotna jest nie tylko funkcja zaprawy, lecz także jej skład. Zgodnie z tym podziałem wyróżnia się przede wszystkim:

 • zaprawy cementowe;
 • zaprawy wapienne;
 • zaprawy cementowo-wapienne;
 • zaprawy gipsowe;
 • zaprawy gipsowo-wapienne;
 • zaprawy gliniane i gliniano-wapienne.

ZAPRAWY CEMENTOWE

Zaprawa cementowa to mieszanina piasku, cementu oraz wody. Najczęściej stosowana jest w środowisku silnie narażonym na działanie wody, np. przy fundamentach, podłogach oraz ścianach konstrukcyjnych. Żeby poprawić słabą urabialność mieszanki, dodaje się do niej mączkę żużlową. Zaprawy cementowe odznaczają się stosunkowo krótkim czasem zachowania właściwości roboczych – należy je ułożyć w ciągu 3 h od urobienia.

ZAPRAWY WAPIENNE

Zaprawy wapienne powstają na bazie wapna lub ciasta wapiennego oraz wody i piasku. Ich ważną cechą jest długi czas zachowania właściwości roboczych – nawet do 8 h. Mieszanki wapienne używane są przede wszystkim do wykonywania tynków wewnętrznych.

ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE

Zaprawy cementowo-wapienne są oczywiście połączeniem mieszanek cementowych i wapiennych. W budownictwie stosuje się je najczęściej spośród wszystkich zapraw. Odznaczają się łatwością przygotowania, krótkim czasem wiązania, a przy tym wysoką wytrzymałością. Urobioną zaprawę cementowo-wapienną należy ułożyć przed upływem 5 h.

ZAPRAWY GIPSOWE i GIPSOWO-WAPIENNE

Trzeba mieć dość duże doświadczenie, żeby dobrze przygotować zaprawę gipsową lub gipsowo-wapienną. Wapno znacznie ułatwia to zadanie, jednak niezależnie od jego obecności w mieszance tego rodzaju zaprawy źle reagują na wilgoć. Ich użycie ogranicza się więc do wnętrz budynków.

ZAPRAWY GLINIANE I GLINIANO-WAPIENNE

Za prawy gliniane i gliniano-wapienne są stosowane obecnie bardzo rzadko. Ze względu na ich wysoką wytrzymałość termiczną tego rodzaju mieszanek używa się przy murowaniu pieców.

Zastosowanie zapraw murarskich

Skład zaprawy, mimo że istotny, niewiele mówi o jej przeznaczeniu do konkretnych prac. Z tego powodu wprowadzono w produkcji i handlu oznaczenia, zgodnie z którymi można wyróżnić określone typy mieszanek. Stosowane są następujące symbole literowe:

GP – zaprawy tynkarskie ogólnego przeznaczenia;
LW – zaprawy tynkarskie lekkie;
CR – zaprawy tynkarskie barwione;
OC – zaprawy tynkarskie jednowarstwowe do stosowania na zewnątrz;
R – zaprawy renowacyjne;
T – zaprawy tynkarskie izolujące cieplnie.

Dzięki oznaczeniom znajdującym się na opakowaniu można łatwo ustalić, który produkt nadaje się najlepiej do konkretnego zadania. Najbardziej uniwersalną zaprawą tynkarską jest oczywiście GP.

 

Zastosowanie zapraw murarskich
Zastosowanie zapraw murarskich
Bricoman

Podział zapraw ze względu na odporność na ciśnienie

Bardzo ważną właściwością zapraw budowlanych jest odporność na ściskanie. Na zaprawy, zwłaszcza murarskie, może być wywierane duże ciśnienie spowodowane obciążeniem. W zależności od przeznaczenia produktu ten parametr może być bardzo istotny. Dlatego wytwórcy zapraw zawsze oznaczają je zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami:

M0,6 – zaprawy stosowane przy fundamentach w budynkach jednokondygnacyjnych;
M1 – zaprawy przeznaczone m.in. do wykonania narzut i obrzutek przy tynkach;
M2 – zaprawy do murowania ścian naziemnych oraz wyrównawcze;
M4 – w przypadku zapraw cementowych, mieszanki przeznaczone do murowania ścian, sklepień oraz fundamentów, dla zapraw cementowo-wapiennych – do osadzania okładzin kamiennych i murowania ścian;
M7 – zaprawy stosowane jako narzut dla tynków zewnętrznych, nadają się do murowania w przypadku bardzo zawilgoconych gruntów;
M15 – zaprawy wykorzystywane na podłoża posadzek, sklepienia, filary i mury.

Nietrudno zauważyć, że przy oznaczeniach obowiązuje zasada, że im wyższa wartość liczby umieszczonej za literą „M”, tym większa odporność zaprawy na ściskanie.

Podział zapraw budowlanych ze względu na ich właściwości

Poza typowymi zaprawami budowlanymi na rynku znaleźć można produkty specjalnego przeznaczenia są to m.in.:

 • zaprawy ogniotrwałe, stosowane np. w kominkach czy piecach, ich głównym składnikiem jest szamot;
 • zaprawy mrozo- i wodoodporne;
 • zaprawy ciepłochłonne – ich zadaniem jest poprawa parametrów izolacji termicznej ścian; wykorzystuje się je np. do eliminacji mostków termicznych czy murowania ścian jednowarstwowych;
 • zaprawy bezskurczowe – wykazują minimalny skurcz, dzięki czemu doskonale nadają się do uzupełniania ubytków w betonie z elementami stalowymi (np. kotwami mechanicznymi);
 • zaprawy na kruszywie barytowym – chroniące przed działaniem promieniowania jonizującego, stosowane np. w szpitalach w pomieszczeniach do naświetleń;

Dość szeroko stosowanymi, specyficznymi produktami są zaprawy cienkowarstwowe, czyli gipsy i gładzie szpachlowe.

Podział zapraw ze wzgledu na ich funkcje
Podział zapraw ze wzgledu na ich funkcje
Bricoman
  Więcej o:

Skomentuj:

Rodzaje zapraw budowlanych