budowa dachu

  • sztywne poszycie, układanie dachu, montaż dachu, budowa dachu

    Budowa dachu: materiały na sztywne poszycie

    Sztywnego poszycia wymagają dachy o niewielkim spadku połaci (poniżej 20°). Jest ono potrzebne również wtedy, gdy dach ma zostać przykryty gontami bitumicznymi lub blachą płaską.