cięcie zimą

  • Zimowe cięcie drzew

    Zimowe cięcie drzew i krzewów

    Staranne zaplanowanie zimowego cięcia oznacza bezpieczeństwo roślin, a dla wykonawcy – sprawną realizację. Jednym z częstych błędów w pielęgnacji roślin jest pośpiech i nie przywiązywanie uwagi do terminów cięć, techniki cięcia, ani do jakości narzędzia.

  • Zimowe prace w ogrodzie

    Narzędzia do odśnieżania i pielęgnacji roślin zimą

    Odśnieżanie, cięcie, ochrona roślin przed mrozem... Ogród zimą też wymaga pielęgnacji - odpowiednim sprzętem.