cokół wokół domu

  • cokół wokół domu, podmurówka

    Cokół - dolna część domu

    Cokół (inaczej podmurówka), to górny, wystający ponad teren fragment ścian fundamentowych. Może być cofnięty (rozwiązanie najczęściej stosowane) lub wysunięty w stosunku do jego ścian zewnętrznych. Zwykle jest wyodrębniony kolorystycznie i wykończony innym materiałem niż reszta elewacji.