czyszczenie płytek

  • Podłoga w kuchni wykończona płytkami ceramicznymi

    Usuwanie zapraw z płytek ceramicznych

    Obecnie zaprawy stosowane do klejenia i spoinowania płytek ceramicznych są bardzo trwałe i wodoszczelne. To dobra wiadomość. Jeśli jednak ich resztki nie zostaną dokładnie zmyte z nieszkliwionej powierzchni, trudno je potem usunąć zwykłymi środkami do mycia.

  • Środek do usuwania pozostałości cementowych, producent: Knauf Bauprodukte

    Test preparatów do usuwania zapraw cementowych

    Spośród dostępnych na rynku preparatów do usuwania resztek z zapraw cementowych z płytek wybraliśmy cztery i poprosiliśmy kilku właścicieli domów o ich wypróbowanie. Jedynym warunkiem było postępowanie zgodnie z instrukcją producentów.