deskowanie dachu

  • sztywne poszycie, układanie dachu, montaż dachu, budowa dachu

    Budowa dachu: materiały na sztywne poszycie

    Sztywnego poszycia wymagają dachy o niewielkim spadku połaci (poniżej 20°). Jest ono potrzebne również wtedy, gdy dach ma zostać przykryty gontami bitumicznymi lub blachą płaską.

  • Ułożona na krokwiach folia dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności

    Dach z gontów bitumicznych - membrana i deskowanie

    Dach naszego domu będzie pokryty gontem bitumicznym. W przyszłości chcielibyśmy go ocieplić wełna mineralną. Czy pod pełnym deskowaniem można ułożyć folię wysokoparoprzepuszczalną? Robert B., Wrocław