drewniana podłoga na ogrzewaniu podłogowym

  • drewno na ogrzewanie podłogowe

    Drewno na ogrzewaniu podłogowym

    Ogrzewanie podłogowe i parkiet mają opinię niedobranej pary. Problemów ze sprawnością ogrzewania i wyglądem podłogi można jednak uniknąć, jeśli dobrze wybierzemy gatunek drewna, rodzaj posadzki i wykonawcę.

  • Klej trzeba nakładać i rozprowadzać szpachlą zębatą sukcesywnie, w miarę postępu układania podłogi, by nie wysychał

    Przygotowanie podłoża - drewno i ogrzewanie podłogowe

    Instalację ogrzewania podłogowego przykrywa się zwykle kilkucentymetrową warstwą jastrychu, czyli wylewki cementowej lub anhydrytowej, można też wykorzystać masę samopoziomującą.