dziedziczenie

  • Zachowek z założenia ma chronić interesy najbliższych osób spadkodawcy, gdyby zostali oni pominięci przy dziedziczeniu

    Zachowek

    Dowiedziałem się od krewnych, że ojciec zamierza mnie wydziedziczyć, a cały swój majątek chce przepisać na jednego z kuzynów. Czy to jest zgodne z prawem? Janusz M.

  • Od blisko 2 lat spadkobiercy mogą poświadczać swoje prawa także notarialnie.

    Dom w spadku

    Rok temu zmarł mój ojciec i pozostawił w spadku dom z działką o znacznej wartości. Chcemy wraz z rodzeństwem uregulować sprawy spadkowe i aby przyśpieszyć procedurę, ustaliliśmy, że przeprowadzimy to postępowanie u notariusza. Czy będzie miało ono tę samą moc, co postępowanie sądowe? Anna P.