hotele dla owadów

 • Wszystkie informacje na temat tego, jak możemy pomóc wielu owadom znajdziemy na stronie www.pszczolkamaja-ochronaowadow.pl

  Pomagajmy owadom. Jak to zrobić?

  Owady są najliczniejszą gromadą organizmów żywych na Ziemi. Szacuje się, że tylko w Polsce liczba ich gatunków sięga blisko 30 tysięcy, a precyzyjne określenie jej w skali świata nie jest na dzień dzisiejszy możliwe. Znaczenie i rola owadów w ekosystemach są niebagatelne, więc złą wiadomością jest, że wciąż dostrzegamy spadek ich liczebności i różnorodności. Co zrobić, aby najbliższe otoczenie stało się przyjazne owadom i jak wykorzystać do tego przydomowy ogródek?

 • Mapa hoteli owadów

  Hotele dla zapylaczy

  W kwietniu w 17 polskich miastach rozpoczęliśmy budowę 100 nowych hoteli dla dzikich owadów zapylających. Przyłącz się do akcji i sam wybuduj hotel. To proste.

 • Pszczoła

  Zostań pszczelim bohaterem

  Twoje wybory w sklepie spożywczym lub ogrodniczym mogą pomóc chronić owady zapylające. Dowiedz się, jak!