inspektor nadzoru

  • kierownik budowy,inspektor nadzoru

    Inspektor nadzoru czy kierownik budowy

    Zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym, inwestor rozpoczynający budowę domu ma obowiązek powierzenia kierowaniem budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami.

  • Od każdej decyzji, także o wstrzymaniu robót budowlanych możemy się odwołać.

    Wstrzymanie prac budowlanych

    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał sąsiadom wstrzymać roboty budowlane. Po 3 miesiącach zmienił stanowisko (do tej pory nie podał uzasadnienia). Czy więc sąsiedzi mogą prowadzić dalej prace? Odpowiedź brzmiała, że właściwie tak. Która zatem decyzja jest prawomocna? Danuta i Henryk K.