jarząb szwedzki

  • Jarząb szwedzki

    Jarząb szwedzki

    Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) to gatunek drzewa z rodziny różowatych (Rosaceae), będący utrwalonym mieszańcem jarzębu pospolitego (S. aucuparia), jarzębu mącznego (S. aria) i jarzębu brekini (S. torminalis). W warunkach naturalnych występuje w Europie Północnej.