kalendarz biodynamiczny

  • Kalendarz biodynamiczny

    Kalendarz biodynamiczny

    Kalendarz biodynamiczny to kalendarz księżycowy, oparty o zasady rolnictwa biodynamicznego. Jego twórcą jest austriacki filozof, przyrodnik i mistyk, Rudolf Steiner, twórca antropozofii, czyli „wiedzy o człowieku”. W 1924 r wygłosił on cykl wykładów pt. ”Kurs rolniczy”, który stanowią podstawę teoretyczną rolnictwa biodynamicznego. Ta idea została w kolejnych latach rozwinięta przez Alberta Howard`a, Ehrenfried`a Pfeiffer`a, Hans`a Rusch`a oraz Marię Thun, która opracowała kalendarz prac rolniczych i ogrodniczych.