karp

  • Jeszcze żywy karp

    Jeszcze żywy karp

    Magdalena Popławska, Maja Ostaszewska, Bartłomiej Topa, nie to nie obsada nowego filmu Wajdy, lecz nazwiska aktorów, którzy kolejny rok wspierają akcje Klubu Gaja "Jeszcze Żywy Karp"....Lista osób zaangażowanych w inicjatywę z roku na rok jest coraz dłuższa.