koszty ogrzewania węglem i gazem

  • Skąd dobre paliwo do kotła i kominka?

    Skąd dobre paliwo do kotła i kominka?

    W sierpniu ub. roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zakazuje ona sprzedaży odbiorcom detalicznym najtańszych i najbardziej trujących gatunków węgla. Jednocześnie wprowadza normy jakościowe dla tego paliwa. Czy zatem pozbędziemy się smogu?

  • Kocioł gazowy nie może znajdować się w tym samym pomieszczeniu co węglowy

    Dostawiamy kocioł gazowy do węglowego

    Jeżeli mamy dosyć codziennego rozpalania w kotle węglowym, uzupełniania paliwa co kilka godzin i ciągłego wynoszenia popiołu, warto coś z tym zrobić. Jedna z możliwości to dostawienie - jako drugiego - kotła gazowego.