łączniki do drewna

  • drewniana więźba dachu,drewniana konstrukcja dachu,złącza ciesielskie,łączniki do drewna,więźba dachowa

    Łączniki do drewnianych konstrukcji

    Czy można montować drewniane konstrukcje bez specjalnych łączników? Można, tylko po co, skoro potrzeba do tego wiedzy i umiejętności cieśli?

  • złącza ciesielskie,stalowe łączniki do drewna,konstrukcje drewniane

    Stalowe złącza ciesielskie do więźby dachowej

    Grupa łączników bardzo przydatnych przy wykonywaniu konstrukcji dachów stromych. Służą do łączenia drewnianych elementów więźby - desek i belek - zestawianych ze sobą pod różnym kątem. Najczęściej mają postać perforowanych płytek o rozmaitych kształtach.