miejscowy plan zagospodarowania

  • 13352961 https bi

    Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

    Zanim kupisz działkę budowlaną zapoznaj się z miejscowym planem zagospodarowania, odwiedź wydział geodezji miejscowego starostwa i przejrzyj księgi wieczyste w sądzie rejonowym.