montaż okna w połaci

  • okna dachowe

    Usytuowanie okna w dachu

    Okna dachowe powinny być osadzone tak, aby zapewniały bardzo dobre doświetlenie i pozwalały w pozycji siedzącej oraz stojącej zachować kontakt wzrokowy z otoczeniem zewnętrznym.

  • Montaż okna w połaci dachu

    Montaż okna w dachu

    Okna połaciowe, ze względu na miejsce wbudowania, muszą być osadzone tak, by nie przepuszczały wody płynącej po dachu. Mimo że producenci oferują komplet dopasowanych do siebie elementów montażowych, szczelność okien zależy przede wszystkim od wiedzy i umiejętności wykonawcy.