mycie fug

  • 03.08.2010 , OGRODY , PACK. FOT. ANDRZEJ KRASOWSKI / AGENCJA GAZETA

    Test preparatów do czyszczenia fug

    Spośród dostępnych na rynku preparatów do czyszczenia spoin wybraliśmy cztery i poprosiliśmy właścicieli domów jednorodzinnych o ich wypróbowanie. Jedynym zaleceniem było postępowanie zgodnie z instrukcją producentów.