nawierzchnie kamienne

  • Jak przedłużyć trwałość kamienia

    Choć kamienie są bardzo trwałe, to ich powierzchnie - zwłaszcza miękkich wapieni i piaskowców - mogą z czasem zmienić wygląd pod wpływem zanieczyszczeń.