ogróki

  • 22076091 https bi

    Dyniowate chorują

    Warzywa dyniowate są dla nas bardzo zdrowe i wydają duży plon, pod warunkiem, że ogórki, dynie itp. chronimy przed chorobami i szkodnikami.