opłaty

  • Czasem może dojść do "kłótni" z sąsiadem o to kto jest właścicielem przyłącza i kto ma za nie płacić

    Czyja melioracja?

    Kupiłem działkę budowlaną. Sąsiad nie zgadza się na korzystanie przeze mnie z kanału melioracyjnego przebiegającego przez jego posesję. Uważa go za swój i żąda ode mnie pieniędzy.

  • Aby móc wyciąć stare drzewa na działce bez narażania się na dotkliwe kary pieniężne, trzeba najpierw uzyskać zezwolenie z urzędu

    Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

    Chcę zlikwidować stary sad i oprócz tego wyciąć dwa orzechy na swojej posesji, ale nie wiem czy potrzebne jest pozwolenie i czy muszę płacić za taką wycinkę?