osuszanie murów

  • Metody osuszania ścian

    Metody osuszania ścian

    Jeśli wilgoć dostanie się do muru to potrafi utrzymać się w nim długo. Naturalne osuszanie nie daje wówczas zbyt dobrych efektów. Trzeba skorzystać z wydajnych urządzeń wychwytujących wilgoć z powietrza. Są to urządzenia, jakie mogą okazać się niezbędne po powodzi, zalaniu albo uszkodzeniu izolacji wodochronnych.

  • Czyszczenie i osuszanie domu po powodzi to długotrwały proces

    Osuszanie i ocieplanie murów po powodzi

    Metod osuszania murów po powodzi jest sporo, podobnie jak firm oferujących takie usługi, szczególnie na terenach popowodziowych.