płyty betonowe

  • Płyta ażurowa Meba

    Płyty ażurowe. Nawierzchnia ekologiczna przepuszczająca wodę

    Płyty ażurowe zastosowane do budowy nawierzchni nie tylko pozwalają spełnić wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnych w zagospodarowaniu działki, ale również likwiduje problem odwodnienia nawet dużych przestrzeni. Co więcej - sprawdza się w sytuacji coraz częstszych w naszym klimacie gwałtownych i obfitych opadów.

  • taras, nawierzchnia drewniana, nawierzchnia z płyt betonowych, nawierzchnia łączona z óżnych materiałów

    Drewniane nawierzchnie na taras, balkon i do ogrodu - ciekawe połączenia materiałów

    Połączenie dwóch różnych materiałów w nawierzchni stwarza zupełnie nowe możliwości aranżacji. Szczególnie ciekawe efekty łatwo uzyskać zestawiając drewno z betonem, kruszywem czy metalem.