podłoga z cegieł

  • <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>

    Remont starej podłogi z cegieł

    W starych domach spotyka się jeszcze podłogi ułożone z cegły pełnej bezpośrednio na gruncie, zwłaszcza tam, gdzie podłoże jest piaszczyste, a poziom wód gruntowych niski.