prawo budowlane

 • budowa

  Nadzór architekta na budowie domu w polskim prawie

  Jeśli projekt domu jednorodzinnego jest porządnie wykonany, a inwestor nie zmienia na placu budowy swoich decyzji, obecność architekta na budowie nie jest konieczna. Sytuacja się zmienia, gdy z różnych powodów trzeba podczas prowadzenia prac budowlanych dokonać zmian w projekcie domu. Oczywiście, jeśli zmiana wynika z błędu lub niedopatrzenia projektanta, powinna być dokonana bezpłatnie.

 • Prawo budowlane definiuje gołębnik o wymiarach 3x5 m jako budynek gospodarczy

  Uciążliwy gołębnik sąsiada

  Mój sąsiad hoduje gołębie. Nie ukrywam, że jest to uciążliwe sąsiedztwo. Czy na postawienie gołębnika trzeba uzyskać pozwolenie?

 • Zgodnie z literą prawa, prace budowlane można przerwac na okres trzech lat

  Wznowienie budowy domu

  Czy na wznowienie budowy domu trzeba jeszcze raz uzyskać pozwolenie na budowę?

 • Na działce rekreacyjnej możliwości budowy domu jednorodzinnego są ograniczone poprzez założenia, jakie nakłada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

  Czy na działce rekreacyjnej można wybudować dom jednorodzinny? Czy to prawda, że na działce budowlanej można postawić dom piętrowy z użytkowym poddaszem, a na rekreacyjnej - jedynie parterowy z użytkowym poddaszem?

 • Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy należy zlożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

  Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

  Jak napisać odwołanie na odmowną decyzję o warunkach zabudowy?

 • Jeżeli dany budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańców, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma prawo wydać decyzję nakazującą robiórkę.

  Rozbiórka niedokończonego domu

  Otrzymałem decyzję nakazującą rozbiórkę domu. Nie zgadzam się z nią. Czy da się coś z tym zrobić?

 • Przepisy prawa nie precyzują jednoznacznie tego, czy zadaszenie tarasu jest objęte pozwoleniem na budowę. Można przyjąć - na podstawie orzeczeń sądowych - iż prace te wymagają jedynie zgłoszenia

  Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

  Prawo budowlane milczy na temat zadaszenia tarasu. I to zarówno w tekście głównym, jak i w komentarzach. Odpowiedzi na zadane pytanie można szukać jedynie w orzeczeniach sądowych.

 • Jeśli gmina, na terenie której zamierzamy kupić nieruchomość, nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  Decyzja o warunkach zabudowy

  Chcę kupić działkę, ale na tym obszarze nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiem, że muszę wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Czy najpierw powinienem kupić działkę, żeby taką decyzję uzyskać, czy mogę wystąpić o warunki przed jej zakupem? Antoni O.

 • To, w jakiej odległości powinny być posadowione budynki jest uregulowane przepisami prawa - warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Dom za blisko granicy z sąsiadem

  Jestem właścicielem domu, który stoi za blisko granicy sąsiada. Sąsiad żąda, abym zlikwidował otwory okienne; nie chce żadnej ugody. Co na ten temat mówią przepisy?

 • Artykuł 22 oraz 23 ustawy Prawo budowlane - tam znajdziemy podstawowe prawa i obowiązki kierownika budowy

  Problemy z kierownikiem budowy

  Buduję dom. Mam poważne zastrzeżenia do kierownika budowy. Jakie są jego obowiązki? Włodzimierz J.

 • Na terenie ogródków działkowych nie można wybudować domu jednorodzinnego. Prawo pozwala jedynie na taką zabudowę, jak: altana, szklarnia, pergola czy studnia

  Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

  Na działce zakwalifikowanej w planie miejscowym jako ogród działkowy nie można - zgodnie z obowiązującym prawem - wybudować domu jednorodzinnego.

 • Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z ustanowienia drogi koniecznej najlepiej jeśli właściciel nieruchomości władnącej oraz właściciel nieruchomości obciążonej "rozłożyli" między sobą polubownie.

  Służebność drogi koniecznej

  Czy na właścicielu nieruchomości z ustanowioną służebnością gruntową ciążą jakieś obowiązki? Franciszek D.

 • Jeśli na swój koszt wybudowaliśmy przyłącze wodno-kanalizacyjne możemy przekazać je gminie - oczywiście za odpowiednią opłatą. Ewentualnie należność za przedmiotowe urządzenie może być uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

  Kto powinien doprowadzić wodę do działki?

  Mam problem z podłączeniem do sieci wodociągowej. Gmina uważa, iż sam powinienem doprowadzić media do swojej posesji. Czy na pewno ma rację? Paweł P.

 • Każda działka w wyniku podziału musi mieć dostęp do drogi publicznej. W przeciwnym razie podział nieruchomości jest niemożliwy

  Podział działki

  Podziału nieruchomości można dokonać tylko wtedy, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu - czyli w praktyce sprawdzenia, czy na wydzielonych nieruchomościach będzie można zbudować dom.

 • W zasadzie zwrot niewykorzystanych dachówek, pustaków czy innych materiałów budowlanych potrzebnych do budowy domu, jest możliwy - zwłaszcza gdy mają oryginalne opakowania.

  Czy można zwrócić niewykorzystane materiały budowlane?

  Kupiliśmy pustaki na budowę domu. W trakcie zakupu ustaliłam ze sprzedawcą, że niezużyte pustaki (całe palety) będę mogła oddać i uzyskam za nie zwrot gotówki. Tymczasem okazało się, że sprzedawca odmawia ich przyjęcia, tłumacząc się, że już nie handluje takimi pustakami. Dorota A.

 • Budowa drogi dojazdowej do posesji zawsze wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero po otrzymaniu stosownej decyzji, można rozpocząć prace.

  Droga dojazdowa do posesji, kto ma ją wybudować

  Wiele osób mieszka poza miastem i boryka się z problemem drogi dojazdowej, czasami o długości 100 m i więcej, jak w moim przypadku. Co na to prawo? Dariusz K.

 • Jeśli kupiliśmy działkę z już rozpoczętą budową i projekt domu nam odpowiada, wystarczy do właściwego miejscowo starosty złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.

  Przeniesienie pozwolenia na budowę domu

  Kupiłem działkę z rozpoczętą budową, którą chciałbym dokończyć. Jakich formalności urzędowych muszę dopełnić, a co leży po stronie sprzedawcy? Zenon K.

 • kierownik budowy,inspektor nadzoru

  Inspektor nadzoru czy kierownik budowy

  Zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym, inwestor rozpoczynający budowę domu ma obowiązek powierzenia kierowaniem budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami.

 • Obmurowanie starego domu wymaga pozwolenia na budowę

  Nielegalny remont, budowa, przebudowa

  Do drewnianego domu dobudowałem 50 m2 powierzchni, na co uzyskałem pozwolenie od starostwa. W trakcie budowy obmurowany został cały dom (obie części - stara i nowa) do wysokości dachu. Nadzór budowlany uznał to za samowolę i pouczył, iż na dokończenie robót trzeba uzyskać decyzję administracyjną. Co to znaczy? Czy jeśli chcę wymienić drewniane belki w stropie nad parterem, to muszę zrobić drugi projekt? Janusz W.

 • Przebudowa domu może być rozpoczęta tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przeciwnym razie może być potraktowana jako samowola.

  Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

  Kupiłem budynek niemieszkalny, ale chcę zmienić sposób jego użytkowania na mieszkalny. Budynek stoi mniej niż 3 metry od granicy działki. W ścianie od strony granicy są 3 okna. Słyszałem, że będę musiał je zamurować całkowicie lub pustakami szklanymi. Zamierzam też zmienić dach z płaskiego na dwuspadowy oraz dobudować taras i werandę. Jak to zrobić zgodnie z prawem?

 • Od każdej decyzji, także o wstrzymaniu robót budowlanych możemy się odwołać.

  Wstrzymanie prac budowlanych

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał sąsiadom wstrzymać roboty budowlane. Po 3 miesiącach zmienił stanowisko (do tej pory nie podał uzasadnienia). Czy więc sąsiedzi mogą prowadzić dalej prace? Odpowiedź brzmiała, że właściwie tak. Która zatem decyzja jest prawomocna? Danuta i Henryk K.

 • Z tytułu wykonywania swoich obowiązków urzędnik ponosi szeroko pojętą odpowiedzialność prawną.

  Błąd inspektora nadzoru budowlanego

  Inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał prace na budowie mojego domu. Według mnie nie miał do tego wystarczających podstaw. Z tego powodu poniosłam spore straty finansowe, więc - jeśli udowodnię niesłuszność decyzji - czy urzędnik ten poniesie prawną i finansową odpowiedzialność?

 • 9550485 https bi

  Sprzedaż domu a jego dokumentacja techniczna

  Czy przy sprzedaży domu wolno stojącego właściciel musi przekazać mi dokumentację techniczną domu, czy nie? Jak ewentualnie wyegzekwować od dotychczasowego właściciela taką dokumentację? Roman

 • 9478993 https bi

  Spór z sąsiadem o ogrodzenie

  Planowałem wykonać ogrodzenie pomiędzy moją działką a sąsiada. Chciałem je zrobić wzdłuż granicy; niestety - sąsiad zaprotestował. Twierdzi, że istnieje przepis nakazujący mi odsunięcie ogrodzenia o 0,5 m od granicy działek. Wydaje mi się to absurdalne, bo w ten sposób oddaję półmetrowy pas swojej działki sąsiadowi. Słyszałem wprawdzie, że taki przepis istniał, ale podobno został już dawno zniesiony. Jeśli to prawda, to chciałbym wiedzieć kiedy i przez kogo? Zenon T.

 • Rozgraniczenie nieruchomości bywa czasem kłopotliwe - problemy mogą stwarzać i sąsiedzi u urząd

  Rozgraniczenie nieruchomości

  Rozgraniczenie działki zgodnie z prawem - na pytanie czytelnika odpowiada nasz ekspert.

 • UWAGA ! PONOWNA PUBLIKACJA ZA ZGODA WLASCICIELI !

  Siedlisko w świetle prawa

  Co robić, gdy nie ma szans na przekształcenie działki rolnej w budowlaną? Można dokupić ziemię i wybudować siedlisko! To się może opłacić!

 • 8381263 https bi

  Zamieszkać zgodnie z prawem

  Żeby zamieszkać legalnie we własnym domu, nie wystarczy go wznieść zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Trzeba go jeszcze zgłosić do użytkowania.

 • Kiedy budowa nie wymaga pozwolenia?

  Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

  Pozwolenie na budowę nie zawsze jest wymagane. Są sytuacje kiedy można budować obiekty po samym tylko zgłoszeniu tego faktu we właściwym organie, a niekiedy nawet bez konieczności tego zgłoszenia.

 • BUDOWA - TABLICA INFORMACYJNA FOT. KATARZYNA WANGIN PUBLIKACJA LADNY DOM NR 6 (68) - 6.2004

  Budowa bez ofiar

  Na budowie powinno być bezpiecznie. Kto z uczestników procesu budowlanego za to odpowiada: inwestor czy kierownik budowy?

 • Styk okna montowanego przy zewnętrznej krawędzi muru powinno się całkowicie osłonić izolacją termiczną ściany

  Okna w ścianach zewnętrznych - Trzecia debata Akademii Budowlanej

  Wyróżnikiem domów niskoenergetycznych, o małym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania, jest bardzo dobre ocieplenie wszystkich przegród zewnętrznych. Mogłoby się zatem wydawać, że chodzi jedynie o odpowiednie zwiększenie grubości poszczególnych izolacji termicznych.