prawo cywilne

  • Skargę kasacyjną rozpoznaje Sąd Najwyższy za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie

    Skarga kasacyjna

    To skarga, która przysługuje od wyroków lub postanowień wydanych przez sąd drugiej instancji i kończących postępowanie w sprawie.