rośliny leśne

  • Zawilec gajowy porasta w lasach duże obszary. W ogrodzie można mu powierzyć rolę rośliny okrywowej.

    Zawilec gajowy (Anemone nemorosa)

    W lasach, pośród jeszcze nagich drzew, bieleją kępy kwitnącego zawilca gajowego. Roślina ta może też zdobić cieniste zakątki grodu.