rośliny świąt bożego narodzenia

  • Oliwka (Olea europaea)

    Roślinne symbole Świąt Bożego Narodzenia

    Symbolem świąt Bożego Narodzenia jest dla nas zieleń świerka lub jodły oraz "gwiazda" poinsecji. Tymczasem w rzeczywistości świadkami tego wydarzenia były zupełnie inne rośliny...