rów melioracyjny

  • Czasem może dojść do "kłótni" z sąsiadem o to kto jest właścicielem przyłącza i kto ma za nie płacić

    Czyja melioracja?

    Kupiłem działkę budowlaną. Sąsiad nie zgadza się na korzystanie przeze mnie z kanału melioracyjnego przebiegającego przez jego posesję. Uważa go za swój i żąda ode mnie pieniędzy.