stropodach wentylowany

  • Woda deszczowa powinna jak najkrócej stykać się z powierzchnią każdego dachu płaskiego, ale odwodnienie jest szczególnie istotne w dachach odwróconych

    Dom-kostka - renowacja dachu płaskiego

    W budownictwie jednorodzinnym nie ma chyba formy o gorszej sławie niż dom-kostka. Do tej opinii w znacznej części przyczyniły się przemarzające i przeciekające stropodachy.