szkodniki liści

  • Objawy żerowania ślimaków

    Szkodniki liści

    Czasem na liściach można zauważyć dziurki lub wygryzienia. To zazwyczaj efekt działania szkodników.